نشست تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان با دستگاه های متولی

امروز طی جلسه و نشست تخصصی سازمان های مردم نهاد برتر استان در حوزه جوان با دست اندر کاران امر از دستگاه های متولی چون، اداره کل ورزش و جوانان، استانداری خراسان رضوی، فرمانداری مشهد، شهرداری مشهد، نماینده اداره کل ارشاد و راه و شهر سازی؛ مشکلات و انتظارات سمن ها از دستگاه های متولی پیگیری شد.

در این جلسه که در نهایت تاسف، با غیبت اداره کل آموزش و پرورش همراه بود، دبیر انجمن جوانان نغمه های آسمانی، به عنوان نماینده کارگروه امور تربیتی و سبک زندگی، به عنوان اولین سخنران سمن ها به بیان مشکلات و معظلات تربیتی و سبک زندگی کنونی پرداخت.

آقای والاسرشت با تایید بر صیانت از بنیاد خانواده با اشاره به تاثیر پذیری خانواده ها در عصر ارتباطات از رسانه ها افزود، امروزه جنگ، جنگ آنارشیسم فرهنگی تربیتی است و دشمن می کوشد تا الگوهای سبک زندگی ما را به سمت مارکسیسم، اپرالیسم، اومانیسم و ... سوق دهد.

وی با اشاره به خطر گروه های تندرویی چون وهابیت، از تشیع انگیلیسی به عنوان خطری به مراتب بزرگتر از وهابیت یاد نمود و راه حل برون رفت از وضعیت نامناسب کنونی در حاشیه شهر مشهد و نیز نواحی مرکزی مشهد را وحدت شبکه ای دانست.

ایشان در ادامه ضمن معرفی انجمن جوانان نغمه های آسمانی، به معرفی توانایی ها و نیز فعالیت های انجام شده توسط انجمن طی سال های پرداخت.

جلسه با ایراد سخن سایر نمایندگان سمن های برتر و مسئولان امر ادامه و با صرف ناهار خاتمه یافت.

/ 0 نظر / 9 بازدید