پست های ارسال شده در آبان سال 1389

مشخصات هیات موسس

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد محل صدور مدرک و رشته تحصیلی 1 علی چلوی ابوالفضل 19740 27/03/1365 تهران دانشجوارشد حسابداری 2 مهدی صدیقی عباس 1138 20/01/1363 مشهد کارشناسی کتابداری 3 مهدی مجیدی احمد 0923285504 28/05/1374 مشهد اول دبیرستان 4 امیر محمد نوری نژاد محمود 0019451891 03/12/1374 تهران اول ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

مشخصات اعضای شورای مرکزی

اسامی و مشخصات سومین شورای مرکزی (92-1391)   نام و نام خانوادگی نام پدر سمت در شورا تاریخ تولد محل صدور مدرک و رشته تحصیلی 1 علی والاسرشت ابوالفضل جانشین و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید